Predstavitev srednjeveških plesov za MC Celje, Celje Nova vas, 08. 07. 2020