Člani

Št. Ime in priimek Leto vstopa
1. Alan Kodrič 2019
2. Aleksandra Pintarič Kaczynska 2011
3. Alen Kovačič 2008
4. Barbara Suša 2013
5. Barbara Leder 2017
6. Brigita Majger-Gerl 2002
7. Leja Ratej 2021
8. Franziska Planko 2019
9. Greta Doberšek 2016
10. Igor Kastelic 2005
11. Ines Felicijan 2022
12. Jernej Kavkler 2016
13. Tanja Leder 2022
14. Marija Sirk 2019
15. Marjan Majger 2002
16. Melita Požežnik 2017
17. Mojca Obrovnik 2002
18. Nataša Bratina 2018
19. Polona Založnik 2020
20. Sandra Iršič 2015
21. Selma Zemanek 2016
22. Staša Doležalek 2018
23. Tara Mušić 2013
24. Vinko Podlogar 2017
25.