Člani

Št. Ime in priimek Leto vstopa
1. Aleksandra Pintarič Kaczynska 2011
2. Alen Kovačič 2008
3. Barbara Suša 2013
4. Barbara Leder 2017
5. Boštjan Podjaveršek 2016
6. Brigita Majger-Gerl 2002
7. Damijan Gerl 2009
8. Greta Doberšek  2016
9 Igor Kastelic 2005
11. Irena Drač 2017
12. Jernej Kavkler 2016
13. Jože Gabrijelčič 2017
14. Lidija Podjavršek 2016
15. Marjan Majger 2002
16. Medeja Mahnič 2018
17. Melita Požežnik 2017
18. Milka Dernovšek 2018
19. Mojca Obrovnik 2002
20. Nataša Strašek 2017
21. Neža Benedik 2016
22. Sandra Iršič 2015
23. Selma Zemanek 2016
24. Staša Doležalek 2018
25. Tara Mušić 2013
26. Vinko Podlogar 2017
27. Zala Majger 2013


Dodaj Galerijo