Nastopi v letu 2008

26. 01. 2008, Predstavitev beneških mask, Europark Maribor,
05. 03. 2008, Povitezitev, Stari grad Celje
15. 03. 2008, Sejem Flora, poroka; Golovec, Celje
25. 04. 2008, Slavnostna seja, Tabor
17. 05. 2008, Srednjeveška poroka, Stari grad Celje
23. 05. 2008, Trubarjeva 500-letnica, Ribnica
24. 5. 2008, Vse življenjsko učenje, Šentjur
01. 06. 2008, Srednjeveški dan, Slovenj Gradec
07. 06. 2008, Trubarjevi dnevi, Loka pri Zidanem mostu
14. 06. 2008, Srednjeveška poroka, Stari grad Celje
21. 06.2008, Škofja Loka, Venerina pot
22. 6. 2008, Trubarjeva 500-letnica, Ribnica
13. 07. 2008, Srednjeveški dan, Žužemberk
16. 07. 2008, Slavnostna seja, Kostanjevica
29. 08. 2008, Srednjeveški dan, Stari grad Celje
30.08. 2008, Srednjeveški dan, Stari grad Celje
13. 09. 2008, Srednjeveška poroka, Stari grad Celje
14. 09. 2008, Srednjeveški dan, Ljubljanski grad
16. 09. 2008, Nastop za belgijske dijake, Stari grad Celje
27. 09. 2008, Srednjeveška poroka, Stari grad Celje
03. 10. 2008, Trubarjevi dnevi, Europark Maribor
17. 10. 2008, Letni koncert Kraljevska vrtnica, Narodni dom Celje
18.10. 2008, Koncert za gluhoneme, Jožefova cerkev Celje
29. 11. 2008, Srečanje srednjeveških skupin, Vesela Gora