Snemanje za Društvo zgodovinskih mest, Stari grad Celje, 12. 10. 2018