Predstavitev plesov srednjega veka, Terme Topolšica, 25. 10. 2014