500-letnica kmečkega punta, Slov. Konjice, 19. april 2015