Predstavitev, knjižnica Žalec, 2. februar 2015

V februarju se je v Utripu domoznanstva v Medobčinski splošni knjižnici Žalec predstavilo Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče, ki skrbi za ohranitev gradu Žovnek. Grad Žovnek je bilo prvo domovanje kasnejših celjskih knezov, zato so člani Kulturno zgodovinskega društva Žovnek Braslovče v goste povabili plesno skupino starinskih plesov Galiardo s Celjskega, ki je samo prireditev s poskočnimi in elegantnimi plesi popestrila, predsednica Barbara Suša pa je v nekaj besedah skupino še predstavila. Galiarda je grajski večer zaokrožila ter vse prisotne s srednjeveško glasbo ter plesi živo popeljala v čas grajskega življenja.

Tanja Kastelic