Nastopi v letu 2013

13. 04. 2013, Ples pripoveduje zgodbo, Kulturni dom Ljubečna
13. 04. 2013, Poroka, dvorec Novo Celje
20. 04. 2013, Povitezitev, Stari grad Celje
14. 07. 2013, Trški dnevi, Žužemberk
24. 08. 2013, Nastop, Šalek, Velenje
25. 08. 2013, Piknik Galiarde, Podkum, Jurklošter
31. 08. 2013, Srednjeveški dan, Stari grad Celje
27. 09. 2013, Comenius, Stari grad Celje
17. 10. 2013, Srednjeveška poroka, Stari grad Celje
19. 10. 2013, Festival swinga, Celjski dom