Dežela Celjska vabi, sprevod, Celje, 25. avgust 2017